Бакалавріат

Бакалавріат

Адміністрація

Адміністрація - це напрямок для людей, які хочуть поєднати свою майбутню кар'єру з виконанням обов'язків в державних структурах, підприємствах, європейських та міжнародних інститутах. Студенти факультету Адміністрації під час навчання отримають професійну кваліфікацію, підготовку до виконання функцій посадових осіб і управління ними.

Чому варто обрати саме «Адміністрацію»?

• Факультет «Адміністрація» - гарантія праці, на локалному ринку праці чи у підприємців приватних в сфері обслуговування економічної діяльності. Студенти Суспільної Академії Наук, після навчання, мають можливість працювати в державних структурах, підпрємствах, страхових фірмах, банках, в установах і казначействах, а также в Державній прикордонній службі чи Поліції.
• САН має тісний контакт і співпрацює з упрівліннями та адміністраціями. В зв’язку з чим, студенти мають можливісь будувати свою кар’єру вже на протязі навчання і мати цікаву практику та стаж в державному управлінні.
• Програма та метода навчання є підтвердженна Європейською асоціацією із забезпечення якості вищої освіти. Зміст навчальної програми і методів навчання розроблений відповідно до стандартів освіти.

Що після університету?
Випускники факультету «Адміністріції» готові до підняття праці в :
- Установах судових та прокуратурі в відділку адміністрації.
- Органах податкових.
- Неурядових організаціях та приватних підприємствах, які реалізують замовлення публічні під контролем адміністраційним.
- Адміністрації центральній, обласній чи районній.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Геодезія та картографія

Геодезія і картографія - це напрямок, де студент набуває знання в області точних, природничих і технічних наук, а також спеціалізовану інформацію в галузі геодезії і картографії. У програмі навчання переважають практичні інженерні класи, зокрема, з діапазону геодезичних вимірювань, сучасних методів і прийомів вимірювання, інформаційних систем, цифрової обробки інформації, систем просторової інформації, інженерної геодезії, сучасних картографічних і фотографічних методів, а також геодезичного обслуговування економіки нерухомості, територіального планування і проектування розвитку територій сільськогосподарських і лісових угідь. Студенти також вивчають правові основи функціонування геодезичних і картографічних служб, геодезичної діяльності в області геодезичного виготовлення і набувають правові та економічні знання необхідні для ведення господарської діяльності.

Чому варто?
• Суспільна Академія Наук є єдиним університетом в Лодзі, який пропонує вивчення галузі геодезії і картографії 1 ступеня вищої освіти (бакалавріат).
• У навчальній програмі переважають практичні заняття (більше 50% ). 
• Програма навчання була створена при співпраці працедавців, щоб краще адаптувати випускника до потреб і очікувань ринку праці.
• Заняття ведуть викладачі-практики з великим професійним досвідом.
• САН співпрацює з фірмами та установами, де можна проводити регламентні професійні практики.

Що після університету?
 - Після навчання випускник може працювати в відділах державної адміністрації, де необхідні знання та навички з області інформаційних систем, таких як: статистика, просторове планування, економіка нерухомості або публічні фінанси.
  - Існує також можливість працевлаштування в компаніях, що займаються обробкою і наданням інформації просторової у мережі інтернет.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Графіка

Факультет "Графіка" призначений для усіх зацікавлених у здобутті творчої та проектувальної професії. Навчаючись на факультеті, студент здобуває знання і практичні вміння, необхідні для індивідуального чи групового проектування в області живопису, малюнку, основ композиції, практичної графіки та фотографії. Також, навчається графічному проектуванню, проектуванню комп’ютерних ігор, створенню візуальних ефектів, вивчає основи застосування і призначення векторної та растрової графіки, дізнається про переваги використання змішаних технік.

Чому саме «Графіка»?
• Кадра викладачів з великим професійним досвідченням, особливо в проектах зі сфери цифрової графіки.
• Сучасні комп’ютерні обладнання для праці з графікою та рисунком.
• До навчання входять заняття в спеціальних програмах комп’ютерних для творення графіки 2D і 3D.
• Програма навчання є достосована до сучасних трендів і актуальних потреб ринку праці.

Спеціальності на факультеті в місті Лодзь:

 • Мультимедіа
 1. Інтерактивна Інфографіка
 2. Створення веб-сайтів і макетів додатків
 3. Електронні публікації-Видавнича Інформатика
 4. Комп'ютерна анімація в рекламі
 5. Візуалізація та презентаційна графіка
 • Дизайн Графіки
 1. Системи ідентифікації та візуального зв'язку
 2. Видавнича графіка
 3. Плакат
 4. Дизайн упаковки
 5. Отримання та обробка аналогових і цифрових зображень
 6. Технології аналогового і цифрового друку

Спеціальності на факультеті в місті Варшава:

 • Реклама
 • Мультимедіа

Що після університету?
Випускники факультету «Графіка» являються професійними спеціалістами, які мають змогу працювати в сфері проектовання графічного чи в компаніях медійних. Также працювати на посадах в закладах таких як:
  - Агенція реклами.
  - Видавніцтва/заклади друку та графіки.
  - Фірми сектора IT.
  - Класичні та сучасні ЗМІ.

Фахіфці цього факультету, также, мають можливість самостійно почати практику на ринку реклами чи проектовання графічного.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Журналістика / Сучасні засоби масової інформації

Факультет "Журналістики" створений для тих, хто в майбутньому хоче зв’язати своє життя з новітніми засобами масової інформації та зв'язками з громадськістю. Програма навчання акцентує увагу на медіах та включає в собі предмети з журналістики, суспільної комунікації, а також медіа-маркетингу та піару. Заняття надають змогу набувати практичних та теоретичних вмінь разом з найкращими журналістами. Запропонований профіль навчання забезпечує майбутнім студентам великий попит на ринку праці.

Чому саме «Журналістика»?
   • Домінуюча частина занять проходить не тільки в нашому навчальному закладі, але також і в редакціях та піар-агенціях, які співпрацюють з САН. Це дозволяє якнайкраще підготувати студентів до майбутньої праці в професіях зв’язаних з журналістикою, суспільними комунікаціями та зв'язками з громадськістю.
   • Можливість реалізації національних і міжнародних практик чи стажувань, в тому числі в інститутах Європейського Союзу.
   • Можливість професійного розвитку та співпраці з медіями.
   • Співробітництво з багатьма редакціями та рекламними агенціями і можливість публікації власних матеріалів.

Що після університету?
Провівши велику кількість семінарів, практик, національних і міжнародних стажувань, студент отримує необхідні знання і досвід для роботи в професії журналіста в редакціях нових ЗМІ або фахівця зі зв'язків з громадськістю. Зміст програми і профілі навчання на напрямку «журналістика» готують випускників до роботи в:

  - Редакціях новин, радіо, телебачення та інтернету.
  - Рекламних агенціях.
  - Відділах новин, пов'язаних з просуванням компаній.
  - Підрозділах та прес-центрах Європейського Союзу.
Випускники також готові для створення власних засобів масової інформації, а також ведення діяльності у сфері журналістики.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Інформатика

Факультет "Інформатики" пристосований до потреб ринку інформаційних послуг та використання новітніх технологій в сучасних компаніях, інституціях та установах. Навчання надає можливість на практиці ознайомитись з наукою інформатики, програмування, а також вивченням генерації, перетворення та передачі даних за допомогою певних інструментів (програмних і апаратних). Наша Академія ставить перед собою мету надати студентам необхідні знання і навички, які полегшують розуміння роботи сучасних комп'ютерних системах (IT), їх керування та використання.

Чому варто обрати напрямок «Інформатика»?
   • Сучасні міждисциплінарні спеціальності, що пристосовані до поточних потреб внутрішнього та міжнароднього ринку IT.
   • Домінуюча частина занять проходить не тількі в нашому навчальному закладі, але також, в компаніях, що співпрацюють з Університетом (компанії, що проектують комп'ютерні мережі, інтеграційні компанії, поліграфи, поліграфічні та ін.)
   • Сучасна навчальна база, відповідним чином адаптована до вимог сучасного навчання ІТ-предметів.
   • Можливість публікації досягнень у наукових періодичних виданнях міжнародного масштабу або монографічних серій Інституту інформаційних технологій.
   • Програма Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), який дозволяє студентам використання новітнього програмного забезпечення компанії.
   • Можливість отримання сертифікатів, що підтверджують високі професійні навички в галузі використання окремих ІТ-інструментів.

Що після університету?
Випускники напряму матимуть знання з загальних областей інформатики, таких як програмування, комп'ютерні мережі, комп'ютерна графіка, бази даних, розробка програмного забезпечення та спеціалізовані навички з обраної області інформатики.
 Закінчуючи дану спеціальність студент спокійно може зайняти посади такі, як:
  - Адміністратор мережі та системи.
  - Дизайнер кабельних і бездротових мереж.
  - Головний програміст / керівник групи.
  - Спеціаліст з безпеки мережі.
  - Адміністратор або оператор спеціалізованих комп'ютерних систем, програмного забезпечення і баз даних.
  - Дизайнер прикладної графіки в проектних студіях.
  - Дизайнер веб-систем і мультимедійних презентацій.
  - Вебмастер.
 Закінчуючи спеціальності комп'ютерної графіки і веб-додатків ви знайдете роботу в області комп’ютерної графіки:
  - в рекламних агентствах або журналах, друкарнях чи ЗМІ.
  - присвяченої складу тексту, підготовці друкованих та електронних видань.
  - з моделюванням і візуалізацією 3D в компаніях, що займаються проектування комп'ютерних ігор або візуалізацією інтер'єрів.
Придбаний у процесі навчання досвід це також відмінна база для ведення власного бізнесу, що полягає в наданні різних послуг, пов'язаних з проектуванням, реалізацією і настроюванням програмного забезпечення.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Організація кіно- і телевиробництва

Навчання в галузі кіно та аудіовізуального мистецтва на факультеті "Організація кіновиробництва та телебачення" призначене для тих, хто прагне займатися кінематографом професійно. Програма навчання допомагає здобути знання про науку кіно на рівні достатньому для реалізації власних творчих або виробничих проектів. Навчання охоплює систематизацію теоретичних та практичних знань про всі етапи і аспекти формування кіно, телебачення і реклами, розвиває навички керування та творчі здібності, а також звертає увагу на детальну орієнтацію в проблематиці техніки і технологій, які застосовуються у виробництві.

Чому варто?
   • Солідний досвід роботи, професіоналізм, накопичені на знімальному майданчику та студії. Майбутні режисери та оператори постійно співпрацюють один з одним і, таким чином, вони вчаться працювати в команді.
   • Університет САН обладнаний студіями для комп'ютерної анімації, монтажу,звукозапису, а завдяки співпраці з кіностудією-повністю обладнаною фотолабораторією.
   • На факультеті викладають видатні викладачі та фахівці у своїх областях - кіно, телебачення, театру, реклами та ЗМІ.

Що після університету?
Випускник цього напряму отримує знання для роботи в кінематографії, телебаченні, художніх закладах (будинках культури, офісах організації заходів, театрах тощо), рекламних агенціях та медіях.

Отримані знання і кваліфікація дозволяють знайти працю в :

  - Професійних постановках фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, музичних кліпів, репортажів; на посаді режисера, другого режисера, асистента режисера, продюсера, керівника виробництва, керівника плану та їх помічників, оператора картини, оператора камери, режисера світла і в якості актора в різних жанрах кіно і телебачення а, также, в рекламі.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Косметологія

Факультет "Косметології" спрямований на людей зацікавлених останніми трендами та сучасними методами вдосконалення зовнішності, підтримки молодості і краси. Заняття проводяться в професійних кабінетах та медичних центрах. Детально розглядаються питання, зв'язані з дерматологією та естетичною медициною, а також процеси, що впливають на життя і ефективність змін зовнішнього вигляду. Заняття включають в себе охорону здоров'я та косметологію, зокрема, догляд, лікування та вивчення косметичних препаратів.

Чому варто?
   • Заняття проводяться досвідченими фахівцями-дерматологами, косметологами і фізіотерапевтами, які теоретично і практично передають знання.
   • У програмі навчання переважають практичні заняття, для набуття необхідного професійного досвіду.
   • Напрямок забезпечує велику кількість годин практики, зокрема, в клініках і приватних кабінетах естетичної медицини, які надають великий шанс знайти роботу під час навчання.
   • Випускники напряму одержують підготовку до роботи в косметичних кабінетах з повним спектром послуг, а також дізнаються подробиці співпраці з лікарем-дерматологом.

Що після університету?
Випускники напрямку «Косметологія» володіють вміннями та знаннями щоб працювати чи почати свій власний бізнес в :
  - Салонах косметичних.
  - Салонах краси, розташованих в отелях.
  - Оздоровчих кабінетах та Спа-салонах.
  - Центрах курортних.
  - Косметичних компаніях.
  - Лабораторіях.
  - Відділах косметики аптек.
  - Школах краси.
Випускники програм першого рівня можуть продовжувати навчання на магістратурі за спеціальністю "Косметологія".

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Логістика

Навчання в області логістики орієнтовано на тих, хто в майбутньому прагне працювати в одному з найбільш швидкозростаючих секторів економіки. В епоху глобалізації, інтеграції і безперервного розвитку сучасних форм комунікації, необхідно забезпечити належне функціонування підприємств виробництва, торгівлі та обслуговування. Область логістики надає можливість отримати спеціалізовані знання процесів виробництва і розподілу харчування, створення і обладнання логістичних центрів. Програма навчання звертає особливу увагу на процеси управління віртуалізації логістики з використанням Інтернету та інноваційних рішень в сфері ІСТ.

Чому варто?
   • Напрямок забезпечує практичні методи навчання, розроблені на потреби ринку праці.
   • Можливість прийняти індивідуальний шлях підготовки фахівців з логістики.
   • Не менше 50% занять практичних.
   • Широка співпраця з логістичними компаніями в галузі підготовки майбутніх фахівців.
   • Можливість підготуватися до професійної сертифікації.
   • Програма навчання використовує сучасні технології в навчанні.

Що після університету?
Випускники «логістики» будуть готові до роботи на посадах менеджера або фахівця з питань логістичного управління в компаніях.

 Після закінчення навчання студент можете стати:
  - Працівником підприємств, що займаються логістикою, постачанням, дистрибуцією та торгівлею.
  - Співробітником судноплавних компаній при: контролі, плануванні, виставленні рахунків, плануванні потоків.
  - Керівником організації руху транспорту в транспортних компаніях.
  - Менеджером, який відповідає за балансування виробничих потужностей.
  - Спеціалістом з якості, стандартизації та контролю процесів.
  - Керівником центру зберігання і розподілу.
  - Співробітником служби обслуговування повітряного руху.
  - Спеціалістом з обслуговування клієнтів.
  - Спеціалістом з електронної комерції.
  - Бізнес-консультальтем з логістики

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Логістика-координатор логістичної інформації*

Дослідження за напрямом Логістика-координатор логістичної інформації спрямовані на людей, які хочуть набути знання та практичний досвід у галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій ICT у логістиці. Це міждисциплінарні дослідження, що об'єднують дві швидко розвиваються галузі: логістичну та інформаційну. Випускники в майбутньому зможуть працювати на логістичних підприємствах, де широко використовуються системи ICT, і на IT-підприємствах, які все частіше направляють свої пропозиції в логістичну галузь.

У рамках нової спеціальності основна увага буде приділена формуванню практичних навичок, аналізу інформаційних потреб логістичних компаній та задоволенню цих потреб рішеннями, заснованими на новітніх технологіях ICT. У рамках практичних занять студенти також дізнаються про інноваційний підхід до самого процесу впровадження, заснований на гнучких методиках.

Польща послідовно стає європейським лідером у наданні логістичних та телеінформаційних послуг. Тому навчання в такій галузі дає абсолютно необмежені можливості для професійного розвитку, так як програма навчання була підготовлена з особливою увагою до потреб логістичної та інформаційної галузі.

Чому варто?

Суспільна Академія Наук для вирішення проблем логістики та інформаційних технологій, зміни правових умов використання хмарних обчислень і постійної нестачі фахівців в області інформаційних технологій і логістики створила інноваційну освітню програму.

- Програма підготовлена для потреб ринку праці

- Вивчення інноваційних інформаційних систем в галузі логістики

- Тісна співпраця зі стратегічними партнерами-ТОВ MSPOS і Microsoft

- Можливість підготовки до сертифікаційного іспиту " Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations”

Наш девіз: "Ми вчимо практично, ми вчимо практикуючих, ми практикуємо з роботодавцями"

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Логістика-координатор автономних транспортних засобів*

Дослідження за спеціальністю Логістика-координатор автономних транспортних засобів спрямовані на людей, які хочуть в майбутньому влаштуватися на роботу в один з найбільш динамічно розвиваються секторів економіки - транспорт. В епоху глобалізації, інтеграції та безперервного розвитку сучасних форм підприємництва необхідно забезпечити належне функціонування транспортних процесів.

Польща є європейським лідером у сегменті міжнародних перевезень. Завдяки підприємництву саме місцеві підприємства стали електростанцією в транспортній галузі, яка протягом деякого часу стикається з двома великими проблемами, що перешкоджають подальшому зростанню. Одним з них і, на думку експертів, найважливішим є брак кадрів у вигляді водіїв. Вважається, що в кінцевому підсумку проблему може вирішити використання автономних транспортних засобів в більш широкому масштабі.

Напрямок Логістика-координатор автономних транспортних засобів дає можливість знайти роботу в транспортній галузі, яка вже зараз вимагає застосування інноваційних інформаційних рішень. Програма навчання була підготовлена з особливою увагою до потреб транспортної галузі.

Чому варто?

- Програма підготовлена для потреб ринку праці
- Використання інноваційних інформаційних систем (Speed, SAP, транспортні біржі)
- Тісна співпраця зі стратегічними партнерами-LINK Sp. z o.o. i VOLVO Trucks Poland
- Можливість підготовки до сертифікату професійної компетентності перевізника

Наш девіз: "Ми вчимо практично, ми вчимо практикуючих, ми практикуємо з роботодавцями"

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини - це напрямок для тих, хто бачить своє майбутнє в закордонній або дипломатичній службах, прагне працювати в національних і міжнародних інституціях, пов’язаних з зовнішньою політикою та сучасними європейськими і міжнародними відносинами в державному управлінні, в місцевих органах влади, а також в бізнесі. Навчальна програма фокусується на аналізі економічних, соціальних, політичних, правових та культурних явищ, що відбуваються у світі. Крім того, навчання охоплює питання пов'язані з процесами європейської інтеграції та процесами функціонування Європейського Союзу.

Чому варто?
   • Вивчаючи цей напрямок, студент має хороші шанси на розвиток і отримання цінного досвіду завдяки численним зустрічам з відомими людьми зі світу політики і дипломатії, а також практик у державних установах і приватних компаніях, які співпрацюють з соціальної Академією Наук.
   • Під час навчання ви навчитеся вільно переміщатися серед союзних правил, як підтримувати ділові відносини в міжнародному бізнесі, як аналізувати актуальні економічні та політичні проблеми, як планувати і проводити кампанії.
   • Студент буде вчитися у міжнародному оточенні, разом зі студентами з різних країн світу (Україна, Сша, Бангладеш, Білорусь, Казахстан, Індія, Польща, Киргизстан, Пакистан, Сирія, Німеччина, Італія, Саудівська Аравія, Франція, тощо).
   • Вибрані модулі (наприклад міжнародне спілкування, організаційна поведінка і лідерство), або переговори можна здійснювати, також, англійською мовою.

Що після університету?
Випускник цього напряму володіє знаннями та вміннями до праці в :

  - Європейських організаціях та установах.
  - Органах державної влади та самоврядування.
  - Вітчизняних і зарубіжних організаціях, установах і підприємствах в Польщі, орієнтованих на міжнародне співробітництво.
  - Великих міжнародних корпораціях, як фахівець з питань співпраці з іноземними державами або фахівець з міжкультурної комунікації.
  - Дипломатичній та консульській службах та інвестиційно-комерційних установах Польщі.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Національна безпека

Факультет "Національної безпеки" славиться популярністю серед вступників. Міждисциплінарний підхід та чудова підготовка до майбутньої праці в різноманітних сферах зв’язаних з національною безпекою є головними факторами навчання. Ці фактори поширюють теоретичне знання, практичне вміння та компетенцію зв’язану з сучасною безпекою держави та її органів, міжнародним тероризмом, а також кризовим управлінням. Навчання дає змогу розпізнавати потенційні загрози безпеці. В рамках спеціальності студенти концентрують свою увагу на вибраному аспекті безпеки, керуюючись своїми планами щодо майбутньої професії.

Чому саме «Національна безпека»? 
   • Заннятя проводяться спеціалістами національної безпеки, професіоналами, які працюють в Армії, Поліції, службах спеціальних, Державній пожежній охороні або Державній службі з надзвичайних ситуацій.
   • Навчання на цьому факультеті надає уміння в одному з найбільш вимаганих та актуальних напрямків на ринку праці. Безпека – одна з найважніших критеріїв, потрібних для функціонуванння всіх державних органів, приватних корпорацій та міжнародних організацій.
   • Національна безпека то всебічно розвинутий напрямок, рекомендований не тільки всім тим, хто хоче зв’язати свою кар’єру з патрульною службою, але также є цікавою пропозицією для майбутніх експертів в області: охорони інформації, цивільного управління небезпекою і ситуацій надзвичайних.
   • В рамах программи ERASMUS+ є можливість навчання на протязі семестру чи року в одному з університетів за кордоном .

Що після університету?
Випускники факультету «Національна безпека» мають можливість підняття праці в таких установах як :
  - Поліція.
  - Збройні Сили.
  - Державна пожежна охорона.
  - Міграційна служба.
  - Державна прикордонна служба.
  - Міністерство внутрішніх справ.
  - Різного роду службах та інспекціях.
  - Адміністрація самоврядування ( району, області, центру).
  - Управління поліції на воді та повітряної підтримки.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Педагогіка

Навчання в галузі педагогіки дозволяє здобути інтегровані педагогічні, соціологічні, філософські, етичні та психологічні знання, необхідні для розуміння відносин людей, формування їх свідомості та цінностей, навичок співіснування, розвитку почуття відповідальності за власне та чуже життя. Програма навчання спрямована на здобуття теоретичних та практичних знань і навичків про методи роботи як з дітьми, так і з дорослими. Це дозволяє краще зрозуміти реальність освіти, здійснення діяльності в області допомоги і соціальної профілактики, соціальних рішень.

Чому варто?
   • Напрямок адаптований до реальності. Містить в програмі останні тенденції та досягнення педагогіки, в тому числі результати міжнародних проектів.
   • Програма адаптується на ринку праці.
   • Студенти мають можливість брати участь у дослідженнях, поїздках на стипендії, участь у проектах, написання і публікації статей.
   • Сучасність. Виклади проводяться з використанням сучасних методів навчання.
   • Доброзичливість педагогів (Студенти завжди можуть звернутися за допомогою в вирішенні своїх проблем до опікуна напрямку).
   • Програма переповнена ідеями сучасної гуманістики.
   • Висока якість освіти.

Що після університету?
Випускники даного напрямку мають можливість працювати в таких закладах як:
  - Навчально-виховних закладах, дитячих садках, школах.
  - Будинках соціальної допомоги та майстерень трудотерапії.
  - Закладах та установах з сімейної та професійної консультації.
  - Відділах педагогічної та психологічної консультації.
  - Організаціях і суспільствах благодійних.
  - Інших установах, в яких необхідна освіта в галузі педагогіки.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Соціологія / Соціокримінологія

Студенти факультету "Соціологія" отримують знання в соціологічній області, на основі яких формується спеціалізація в галузі освіти соціокримінології. Навчання підготовлює фахівців, які визначають ризик соціальної патології, відторгнення соціальної інтеграції та способи протидії негативним явищам. Засоби для досягнення цієї мети - це орієнтація слухачів в інституційних системах, навички комунікації і відкритість до нових методів роботи з громадами, схильними до ризику.

Чому варто?

 • Багата програма навчання підготує до роботи в різних соціальних установах: в адміністрації, консультуванні, політиці, соціальної допомоги, ЗМІ, бізнесі, ринковій аналітиці і т. д.
 • Профіль «Соціокримінології» забезпечує підготовку до роботи в правоохоронних органах, установах опікунських, діагностичних і терапевтичних.

Що після закінчення університету?

Випускники соціології /соціокримінології також знаходять роботу в:

 • Органах державного та місцевого самоврядування.
 • Виховних та ресоціалізаційних закладів.
 • Кадровтх відділах підприємств.
 • Агентствах дослідження ринку.
 • Органах охорони громадського порядку (поліція, міська варта, прикордонна служба, пенітенціарна служба, ставки, корекційні, куратори суду).

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Туризм і рекреація

Важливість туризму в економіці вимагає широкого розмаїття знань і кваліфікованих спеціалістів в даній області. Навчальна програма в галузі туризму та рекреації побудована таким чином, щоб випускник мав знання, навички та компетенції, які дозволяють зробити кар’єру не лише в туристичному бізнесі, але й на посадах, пов’язаних з управлінням туризмом та рекреацією в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування. Навчальна програма охоплює основи організації, маркетингу, права, управління людськими ресурсами, виховує навички необхідні для організації міжнародних конференцій, екскурсій та ділових поїздок.

Чому варто?

 • Програма навчання включає в себе здобуття знань, пов'язаних з управлінням туристичним та рекреаційним підприємством, готелем, екскурсійним бюро або центром відпочинку.
 • Вивчення проблем охорони навколишнього середовища, впливу людини на навколишнє середовище, а також науки про культуру і красу ландшафту.
 • Вивчаючи напрямок «Туризм і відпочинок» у вас є можливість взяти участь у кваліфікованих туристичних навчальних таборах.
 • Викладачі то професіонали з багаторічним досвідом роботи в управлінні, зокрема, туристичних агентств, готелів, організації екскурсій, міжнародного співробітництва, експерти в області маркетингу, туризму.
 • Практичні заняття проводяться у формі, тренінгів, тематичних досліджень, а також стратегічних ігор і симуляторів.
 • У процесі навчання ви придбаєте спеціалізовані мовні компетенції, необхідні для виконання професійної діяльності в галузі туризму і відпочинку.


Що після навчання?
Завершення напряму дає можливість отримати сертифікати, які підтверджують кваліфікацію в області практики туроператора, навички роботи з інформаційною системою і бронюванням AMADEUS, а також дає компетентність в обслуговуванні гостей готелю.
 Випускники напряму також знайдуть роботу в:
  - Бюро подорожей.
  - Авіакомпаніях.
  - Готелях та курортах.
  - Спортивно-розважальних чи оздоровчих центрах.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Управління

Управління є напрямком, навчаючись на котрому, студенти можуть опанувати знання специфіки функціонування підприємств і установ в соціально-економічному навколишньому світі. Підготовлена навчальна програма дозволить отримати кваліфікацію фахівців і знання правил, які впливають на досягнення ключових стратегічних бізнес-завдань у кожній сфері діяльності. Студенти факультету "Управління" навчаються проводити аналіз навколишнього середовища компанії, зокрема, її конкурентоспроможності, розуміти ситуацію на ринку, а також критично розглядати процеси перетворень, що відбуваються в економічній та психосоціальній структурах. Уже з першого семестру студенти також мають можливість вибрати більш вузьке спрямування для всього курсу навчання.

Чому варто?

 • Програма навчання підготовлена відповідно до останніх тенденцій в управлінні і ґрунтується, зокрема, на американських шаблонах навчання.
 • Після навчання студенти володіють навичками творчого та аналітичного мислення, створення проектів та бізнес-планів, розробки і реалізації маркетингових стратегій, а також внутрішньої і зовнішньої комунікації.
 • Величезну роль у програмі навчання відіграють заняття у вигляді семінарів, лабораторій та симуляторів.
 • Викладачами напрямку «Управління» є вчені, які також володіють великим професійним досвідом в економічній практиці.
 • Управління-це універсальний напрямок, оскільки формує він навички в різних областях, необхідні для будь-якої економічної і ділової активності.

Що після університету?

Міждисциплінарність напрямку «Управління» надає змогу випускнику влаштуватися на роботу менеджером, спеціалістом, консультантом чи радником, як в державних, так і в міжнародних організаціях, зокрема :
  - У кожному підприємстві, державній організації та підрозділі державного управління.
  - У департаментах стратегічного планування та розвитку.
  - У відділі кадрів і відділі управління людськими ресурсами.
  - У фірмах, що займаються підбором і навчанням персоналу та складанням сучасних систем управління персоналом.
  - В установах, що займаються дослідженням ринку та веденням маркетингової діяльності.
  - На посадах фахівця з маркетингу, відповідального за розробку маркетингових стратегій.
  - У сфері електронної комерції.
  - На підприємствах логістичної галузі.
  - У некомерційних організаціях, закладах культури та відпочинку.

Випускники напряму «Управління» мають управлінські компетенції, що дозволяють приймати рішення в різних сферах діяльності, як підприємств (виробничих, комерційних та сервісних), так і суб'єктів державної та недержавної сфери. У них також є навички управління суб'єктами, планування, організації та мотивації цільових команд людей. Випускники добре підготовлені для управління в умовах невизначеності і ризику, культурних відмінностей, а також зростаючої інтернаціоналізації.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Фінанси і облік

Навчання в області фінансів та бухгалтерського обліку адресоване до людей, зацікавлених в роботі, пов'язаній з сервісним обслуговуванням бухгалтерських, фінансових та корпоративних фірм, а також аналітикою фінансового контролю. З огляду на динамічний розвиток ринку фінансових послуг і бухгалтерського обліку, в тому числі поширення центрів, які знаходяться в Польщі та обслуговують аутсорсингові компанії, попит на бухгалтерів, консультантів з фінансових та податкових питань, значно зростає. Навчання в області фінансів має широкий діапазон практичних занять і дає можливість працювати з навколишнім соціально-економічним середовищем.

Чому саме «фінанси і облік»? :

 • Гнучка програма навчання, що враховує мінливі ринкові умови.
 • Можливість проходження практики в престижних організаціях фінансового сектора і бізнесу, тематика дипломних робіт тісно пов'язана з вимогами ринку праці та очікуваннями працодавців.
 • Під час навчання Ви отримаєте загальноекономічні знання та спеціалізовані знання в галузі фінансів та бухгалтерського обліку.
 • У зв'язку з розвитком світової економіки і збільшенням попиту на обслуговування - бухгалтери, фінансові консультанти або брокери будуть все більш затребувані працодавцями.

Що після університету?
  - Випускник готовий працювати у всіх видах комерційних та сервісних компаній, в банках, страхових компаніях та фінансових установах, підрозділах державної та місцевої адміністрації, бухгалтерських офісах, казначейських установах, брокерських агентствах, также може успішно вести свою власну господарську діяльність в обраній галузі.

Після закінчення навчання в галузі фінансів та бухгалтерського обліку є можливість працювати на такіх посадах як:
  - фінансовий/інвестиційний аналітик.
  - фінансовий консультант.
  - бухгалтер.
  - співробітник банку.
  - фінансовий посередник.

Оплату за навчання перевір ТУТ

Терміни проведення оплати за навчання:
   • Одноразова
Повна оплата здійснюється одноразово за цілий навчальний рік до 25 вересня 2021 р.
   • За 2 семестри
Перший внесок за семестр повинен бути сплачений до 25 вересня 2021 р., другий внесок за семестр – до 25 лютого 2022 р.

Мовні вимоги

Іноземці, які приймаються на навчання в Суспільній Академії Наук польською мовою, зобов'язані документувати знання польської мови в ступені, що дозволяє пройти навчання цією мовою. Знання польської мови студент може підтвердити через:

 1. надати сертифікат про знання польської мови, виданого Державною Комісією з Посвідчення Знання Польської Мови як іноземної, або
 2. підтвердження про закінчення річного підготовчого курсу для навчання польською мовою в підрозділах, призначених міністром, компетентним з питань вищої освіти, або
 3. отримаюти підтвердження від САНу, що їх підготовка та ступінь знання польської мови дозволяють пройти навчання польською мовою. Для цього кандидат повинен подати заяву про рівень своєї мовної кваліфікації та про участь у мовному тесті, організованого Суспільною Академію Наук після прибуття до Польщі, завантажити

Перевір список МОВНИХ КУРСІВ вже зараз!